Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium

Klient: Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
Link: Facebook

Kampaania korraldamine: reklaammaterjalide kujundus (plakatid, postkaardid, ajalehereklaamid), sotisaalmeedia (FB reklaamid, Instagram, teemapostitused), reklaamklippide tootmine.

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium

Kampaania korraldamine: reklaammaterjalide kujundus (plakatid, postkaardid, ajalehereklaamid), sotisaalmeedia (FB reklaamid, Instagram, teemapostitused), reklaamklippide tootmine.