Pärnu kohvitab

Klient: Pärnu Linnavalitsus
Koostöös: Vaas&Vaas
Aeg: Juuli-September 2020
Teemanädala projektijuhtimine koostöös Kati Vaasiga, kampaania korraldamine

Pärnus Kohvitab

Koostöös: Vaas&Vaas