Eesti Töötukassa

Klient: Eesti Töötukassa
Pärnumaa töö- ja karjäärimessi kampaania korraldamine 2018 ja 2019: reklaammaterjalide kujundus, välimeedia, sotsiaalmeedia.

Eesti Töötukassa

Reklaammaterjalide kujundus, välimeedia, sotsiaalmeediakampaania